GEBOORTE

De geboorte ooievaar als tuinbord

Eeuwenlang was de terugkeer van de ooievaar een van de meest opvallende signalen voor de komst van de lente. Als de ooievaar in het land verscheen, was de lange, donkere en koude winter periode voorbij. De boeren haalden het vee uit de stallen en begonnen hun akkers weer te bewerken.

Het was alsof de grote zwart-witte vogel de lente ‘meebracht’.

De mensen noemden de vogel ‘ooievaar’, wat een samenvoeging is van de woorden ‘geluk’ (ode) en brengen’ (baren).

Het huis waarop deze geluksbrenger zijn nest bouwde, was gezegend en bleef vrij van alle onheil.

Een goed jaar met een grote oogst stond voor de deur.

Bliksem zou niet inslaan op het huis en de bewoners zouden geen ziekten of andere tegenslagen meemaken.

Voor vele mensen is de ooievaar nog steeds de ‘brenger van nieuw leven’ of de ‘babydrager’. Bij zwangerschap en geboorte hoor je de mensen vaak zeggen dat ‘de ooievaar is geweest’. Op tal van geboortekaartjes staat de zwart-witte vogel te pronken en in sommige streken bestaat nog altijd de gewoonte om als symbool van geluk, bij een geboorte een houten ooievaar die een baby draagt voor het huis te plaatsen .

Tekeningen

Geboorte