Voorwaarden

Door te bestellen gaat u met de volgende voorwaarden akkoord:

Aankoop ongedaan maken:

Het is niet mogelijk om, na betaling en verzending, de aankoop alsnog ongedaan te maken of de informatie in een ander bestandsformaat te ontvangen. Een maakplan wordt speciaal voor u geprint en verzonden.

Besteller verklaard afstand te doen van bedenktijd.

Verzenden:

Een maakplan wordt binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling per PostNL naar het door u opgegeven adres verzonden.

Schade / Aansprakelijkheid:

Door het bestellen, ontvangen en/of het gebruik van een voorbeeldblad gaat u ermee akkoord Lambda plans te vrijwaren van eventuele schade of letsel van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit fouten, weglatingen of andere oorzaken.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk project dat u uitvoert, of product dat u gebruikt, veilig, effectief en legaal is voor uw situatie. Alle Lambda plans informatie worden aangeboden: “ALS IS” voor informatie,- en entertainment doeleinden.

Lambda plans, of de auteur kunnen geen verantwoording aanvaarden voor eventuele schade, verlies of letsel veroorzaakt door het maken, gebruiken of misbruiken van het product.

Garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Lambda plans jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Copyright:

De werkbeschrijvingen, patronen, sjablonen, voorbeeldbladen, bouwtekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal, en aanbieden, verzenden of reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij.

Bij een vertaling.

Houd er rekening mee dat deze tekst bedoeld is om u te informeren. In geval van twijfel is altijd de officiële (Nederlandse) tekst definitief. Alle rechten voorbehouden. © 2019 Lambda plans Leeuwarden NL