Door te bestellen gaat u met onze voorwaarden akkoord.

Let op: Dit is een digitaal product, beschikbaar als PDF bestand. Er zal geen fysiek product aan u worden geleverd.
Aankoop ongedaan maken:
Het is niet mogelijk om, na betaling en verzending, de aankoop alsnog ongedaan te maken of de informatie in een ander bestandsformaat te ontvangen.
Besteller verklaard afstand te doen van de bedenktijd.
Na ontvangst van de betaling, wordt het bestelde binnen 48 uur, naar het door u opgegeven email adres verzonden.
Schade / Aansprakelijkheid:
Door het bestellen, of het gebruik van een maakplan gaat u ermee akkoord maakplan te
vrijwaren van eventuele schade of letsel van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit
fouten, weglatingen of andere oorzaken.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk project dat u uitvoert of product
dat u gebruikt, veilig, effectief en legaal is voor uw situatie. Alle maakplan informatie worden
aangeboden “ALS IS” voor informatie en entertainment doeleinden.
Maakplan, of de auteur kunnen geen verantwoording aanvaarden voor eventuele schade, verlies
of letsel veroorzaakt door het maken, gebruiken of misbruiken van het product.
Garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.
De totale aansprakelijkheid van maakplan jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
Copyright:
De werkbeschrijvingen, sjablonen, bouwtekeningen, afbeeldingen en foto’s zijn auteursrechtelijk
beschermd materiaal, en aanbieden of reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook
is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij.

Bij vertalingen, houd er rekening mee dat deze tekst bedoeld is om u te informeren, maar in geval van twijfel is altijd de officiële (Nederlandse) tekst definitief. Alle rechten voorbehouden. © 2000-2021 Maakplan Leeuwarden NL

AVG